Μικρός κύριος

Ένας «μικρός κύριος» έγινε το πιο πολύτιμο δώρο στους γονείς του.